Holíčsky pivovar WYWAR

Bratislavská 20D, Holíč 908 51

Piváreň & pizzeria
Objednávky, rezervácie, rozvoz, prehliadky pivovaru

tel: +421 34 668 2400

Manažér pivárne-pizzerie

(objednávky súkromných akcií, osláv, firemných akcií, ľudské zdroje, dodávatelia)

Vladislav Michalec

tel: +421 950 636566

Obchodný riaditeľ pivovaru

(objednávky piva SR + ČR, externý predaj piva)

Bc. Ján Kadlec, BSBA

tel: +421 903 481 450

Manažér výroby

hlavný sládok

Štefan Stemberger
Prevádzkovateľ
OIL JPM, s.r.o.

Hodonínska cesta, 908 51 Holíč
IČO: 31644945 IČ DPH: SK2020378943
Okr.súd Trnava, vložka 2347/T,odd-Sro

Bankové spojenie

ČSOB: 211060273/7500
IBAN:SK0275000000000211060273
BIC:CEKOSKBX